Preview Mode Links will not work in preview mode

Cappelens upopulære podkast

May 2, 2022

Hør Rune Åkvik Nilsen i samtale med Magne Paalgard Flemmen om boken Essays i sosiologi av den amerikanske sosiologen C. Wright Mills.

Boken er oversatt av Anders Dunker, og Rune Åkvik Nilsen har skrevet forordet. Boken er nr. 82 i serien.

Rune Åkvik Nilsen er sosiolog og professor ved Universitetet i Sørøst-Norge....


Apr 20, 2022

Hør Sindre Bangstad i samtale med Bjørn Enge Bertelsen om Achille Mbembes Nekropolitikk og andre essays.

Bangstad og Bertelsen har skrevet forordet til boken, som er oversatt av Lene Auestad. Boken er nr. 83 i serien.

Sindre Bangstad er forsker ved KIFO (Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning) og...


Dec 1, 2021

Hør Stine Helena Bang Svendsen og Hannah Helseth i samtale med Lene Auestad.

Boken er oversatt av Lene Auestad. Stine Helena Bang Svendsen og Hannah Helseth har skrevet forordet. Boken er nr. 81 i serien.

Stine Helena Bang Svendsen er førsteamanuensis i pedagogikk ved NTNU – Norges teknisk-vitenskapelige...


Nov 23, 2021

Hør Kjetil Røed i samtale med Elin Svenneby om boken «Det godes suverenitet» av den irsk-britisk forfatter og filosofen Iris Murdoch.

Kjetil Røed er kunstanmelder i Aftenposten, Billedkunst og kunstkritikk.no. Han skriver også om film, teater og litteratur. Han er utdannet i filosofi og litteraturvitenskap.

Elin...


Sep 30, 2021

Hør Stine Helena Bang Svendsen i samtale med Kristina Leganger Iversen og Luca Dalen Espseth om boken «Kjønn, performativitet og sårbarhet» av den amerikanske filosofen og litteraturprofessoren Judith Butler. Panelet ledes av Elisabeth Lund Engebretsen (UiS), og samtalen ble tatt opp på den digitale...