Preview Mode Links will not work in preview mode

Cappelens upopulære podkast


Sep 30, 2019

Hør Håkon Larsen i samtale med Tore Witsø Rafoss om den amerikanske sosiologen Jeffrey C. Alexander og hans bok "Den sivile sfære", som er nr. 66 i serien.

Håkon Larsen er professor i kultursosiologi ved Høgskolen i Innlandet.

Tore Witsø Rafoss er sosiolog og jobber ved KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.

Les mer om boka:
https://www.cappelendammundervisning.no/_den-sivile-sfare-jeffrey-c-alexander-9788202443467