Preview Mode Links will not work in preview mode

Cappelens upopulære podkast


Sep 30, 2019

Hør Gustav Jørgen Pedersen i samtale med Lars Holm-Hansen om boken «Brev om humanismen» av den tyske filosofen Martin Heidegger. Den er oversatt av Eivind Tjønneland og er nr. 41 i serien.

Gustav Jørgen Pedersen er kunsthistoriker og filosof, med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han er i dag seniorrådgiver ved Kulturtanken.

Lars Holm-Hansen er skribent, filosof og oversetter. Han har blant annet oversatt Heideggers hovedverk «Væren og tid» fra 1927 (Pax).

Les mer om boken:
www.cappelendammundervisning.no/_brev-om-…202217778