Preview Mode Links will not work in preview mode

Cappelens upopulære podkast


Sep 30, 2019

Hør Torill Strand i samtale med Arne Johan Vetlesen om boken "Tingliggjøring og anerkjennelse. Et nytt blikk på et gammelt begrep" av den tyske filosofen Axel Honneth. Den er oversatt av Inger Sverreson Holmes og er nr. 73 i serien.

Torill Strand er professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun har skrevet introduksjonen til boken.

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo.

Les mer om boken:
www.cappelendammundervisning.no/_tingligg…202595166