Preview Mode Links will not work in preview mode

Cappelens upopulære podkast

Sep 30, 2019

Hør Gustav Jørgen Pedersen i samtale med Lars Holm-Hansen om boken «Brev om humanismen» av den tyske filosofen Martin Heidegger. Den er oversatt av Eivind Tjønneland og er nr. 41 i serien.

Gustav Jørgen Pedersen er kunsthistoriker og filosof, med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han er i dag...


Sep 30, 2019

Hør Torill Strand i samtale med Arne Johan Vetlesen om boken "Tingliggjøring og anerkjennelse. Et nytt blikk på et gammelt begrep" av den tyske filosofen Axel Honneth. Den er oversatt av Inger Sverreson Holmes og er nr. 73 i serien.

Torill Strand er professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun har skrevet...


Sep 30, 2019

Hør Håkon Larsen i samtale med Tore Witsø Rafoss om den amerikanske sosiologen Jeffrey C. Alexander og hans bok "Den sivile sfære", som er nr. 66 i serien.

Håkon Larsen er professor i kultursosiologi ved Høgskolen i Innlandet.

Tore Witsø Rafoss er sosiolog og jobber ved KIFO, Institutt for kirke-, religions- og...


Sep 30, 2019

Hør Kristian Bjørkdahl i samtale med Bjørn Ramberg om den amerikanske filosofen og pragmatisten Richard Rorty og om boka "Filosofi som poesi", som er bok nr. 71 i serien.

Kristian Bjørkdahl er postdoktor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, og skrev doktorgraden sin om Rorty.

Bjørn Ramberg...


Sep 30, 2019

Hør Iver B. Neumann i samtale med Helge Jordheim om boka "Forelesninger om regjering og styringskunst" av den franske filosofen Michel Foucault. Den er nr. 42 i serien.

Iver B. Neumann er statsviter og sosialantropolog, og er instituttdirektør ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Neumann har oversatt Foucaults bok...