Preview Mode Links will not work in preview mode

Cappelens upopulære podkast


Sep 30, 2019

Hør Terje Lohndal i samtale med Bjørn Ramberg om boken "Det medfødte språket" av den amerikanske lingvisten Noam Chomsky. Boken er oversatt av Inger Sverreson Holmes og er nr. 69 i serien.

Terje Lohndal er professor i engelsk språk ved NTNU i Trondheim og Universitetet i Tromsø og har skrevet forord til den norske utgaven.

Bjørn Ramberg er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo.

Les mer om boken:
www.cappelendammundervisning.no/_det-medf…202534592